Certifikat-Pasivne-Gradnje-logo-Passivhaus

pasivna kuca

Energetskoštedljiva pasivna kuća

Naša kompanija je specijalizovana za izgradnju energetski štedljivih pasivnih kuća. Za izgradnju mi koristimo najnaprednije tehnologije u ovoj oblasti, ekološke materijale i kompleksna inžinjerska i arhitektonska rešenja. Ovo nam omogućava da maksimalno smanjimo potrošnju energije u kući a njenom vlasniku – da na tome uštedi značajna sredstva. Pri zajedničkoj upotrebi alternativnih izvora energije kao što su: energija sunca, vetra i geotermalnih izvora, pasivna kuća daje mogućnost za dobijnje delimične ili potpune energetske nezavisnosti.


Prednosti pasivnih kuća

U kontekstu velikih rashoda i gubitaka energije pri stalnom rastu njene cene, koncepcija izgradnje pasivnih kuća, privlači pažnju sve većeg broja vlasnika nekretnina i lokalnih vlasti. Razlog za ovaj naglo povećan interes je veoma jednostavan – energetski efikasne kuće uklanjaju niz problema ne samo po pitanju uštede, već i po pitanjima ekologije i zaštite životne sredine.

Za razliku od obične kuće, pasivna kuća ima niz prednosti:

Ušteda energije i energetska nezavisnost

Više od deset puta smanjenje upotrebe energije za potrebe klimatizacije ili grejanja. Energetski štedljiva pasivna kuća pruža mogućnost odbacivanja centralizovanog snabdevanja energijom, koristeći jedino energiju koju generiše sama kuća.

Briga o životnoj sredini

Ekološki čisti materijali, koji se koriste pri gradnji ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, a hermetičnost zgrade i korišćenje sopstvenih izvora energije ne šteti životnoj sredini i sprečava emisiju CO2 u atmosferu, koji se pojavljuje kao proizvod sagorevanja radi grejanja u običnim zgradama.

Кomfor i korist za zdravlje

U kući se stvara prijatna mikroklima, koja stvara komforan i prijatan ambijent za zdravlje onih koju u kući žive. Higijenske karakteristike vazduha zbog dezinfekcije i ozoniranja, dobro utiču na alergije.


Osnovni principi projektovanja pasivne kuće

Koncepcija pasivne kuće se zasniva na postizanju maksimalne energetske efikasnosti zgrade, u uštedi novca za račun smanjenja potrošnje energije i brige o životnoj sredini.

Visoka efikasnost uštede energije pasivne kuće se bazira na sledećim principima:

Racionalno planiranje u prostoru i pravilna orijentacija prema stranama sveta.

Prostorno-plansko projektovanje, koje podrazumeva kompaktnost i pravilnu geometriju zdanja radi smanjivanja gubitka toplote.

Pasivno korišćenje solarne energije i njeno akumuliranje.

Korišćenje visokoefikasnih toplotno-izolacionih materijala u mnogo-komponentnim fasadama, temeljima i krovnim sistemima. U pasivnim kućama koeficijent toplotne-provodivosti ograđujućihkonstrukcija ne prelazi 0,15 W/(м·K). Koeficijent toplotne-provodnosti prozora ne sme prelaziti 0,8 W/(м·K).

Korišćenje kontrolisanog ventilacionog sistema za dotoka-izvlačenje vazduha sa rekuperacijom, koja omogućava minimalizovanje troškova grejanja. Zahvaljujući ovakvom sistemu, vazduh ulazi u kuću sa temperaturom približnom unutrašnjoj temperaturi kuće i ne zahteva dodatno grejanje ili hlađenje.

Hermetičnost zgrade – оtsustvo termičkih mostova i nekontrolisanog gubitka toplotne energije u materijalima i sastavima. Specijalni proračun temperaturnog polja omogućava da se uklone loša mesta u konstrukciji i njihovu kasniju optimizaciju.