Certifikat-Pasivne-Gradnje-logo-Passivhaus

Maketa kuće će biti izložena na sajmu Salon du Bois u Grenoblu od 31.03. do 03.04.2016

www.salondubois.com