Certifikat-Pasivne-Gradnje-logo-Passivhaus

DEFINICIJA I UPOTREBA

Ovim pojmom (mikro-šipovi) označavaju se šipovi malog preseka i slabog do srednjeg nosećeg kapaciteta. Ova tehnika menja klasične betonske temelje. Osnovna ideja je ugraditi ove šipove lakim alatkama malih dimenzija, lakim za rukovanje, i one se koriste svuda gde ne odgovara tradicionalna tehnika: podupirački radovi, ojačavanje, blindiranje, vučni radovi, kod savijanja usled nasipa, kod otpora negativnog trenja.

KARAKTERISTIKE

  • Uobičajeni prečnik između 100 i 200 mm
  • Bušenje svih vrsta zemljišta ili materijala (stena, zid), cevastih ili ne, u bistro vodi ili blatu, prema potrebama.
  • Bilo kakav nagib.
  • Vučna ili kompresiona sila obično podrazumeva između 50 i 300 kN, mobilisana uz pomoć metalne cevi, grede, šine, više šipki. Najčešće se koriste čelični pretopljeni šipovi, uz smanjenje troškova nabavke.
  • Armatura zaštićena fug masom, malterom, mikrobetonom, koje se unose uz pomoć gravitacione sile ili ubrizgavanjem.

 

ŠIPOVI U.M. (U : Ubrizgavanje. M : Metal)

Zaptivanje se vrši ubrizgavanjem, što odgovara šipu kapaciteta koji dostiže do 2000kN.